SS Ägir 140 år

Föreningen firar jubileum 140 år denna sommar. Höjdpunken är festlig middag vid Loppan lördag 17 augusti klockan 17.

Avfärd från Andra Sjön klockan 16.

Anmälan senast 5 augusti via SMS till 050 5188 363 kommodor Christian Palm.

Bilden är från planeringsmöte 13.5.2024