Båtbesiktning

SS Ägir ordnar båtbesiktning varje sommar. Båtbesiktning är en frivillig besiktning som görs för säkrare båtliv. Båtbesiktningen berättigar till lägre försäkringspremie i de flesta försäkringsbolag.

Besiktning görs vid Andra sjön (två tillfällen) men också vid Monäs och Grisselören. Se närmare datum i Ägirs kalender.

Besiktningen görs till en av följande klasser

1. Öppet hav

2. Kusten

3. Skärgården

4. Skyddade vatten

Mindre motorbåtar besiktas vanligtvis i klass 4, skyddade vatten. Båtar som används för övernattning och längre turer besiktas i klass 3 eller högre.

Vart femte år görs en grundligare skrovbesiktning, som utförs innan båten sjösatts. Däremellan görs en årsbesiktning.

För besiktningen tas en avgift 28 €. Vid grundbesiktning fås nytt besiktningscertifikat, det kostar 12 €. För icke medlemmar kostar besiktning 70 €.

Föreningens besiktningsmän:

Niklas Ojalammi 050 525 1318

Sören Stråka 0400 362 884

Markku Ranta 0400 756 950

David Wiklund 050 592 1078