Loppan

Föreningen har en alldeles egen liten holme utanför Andra sjöns småbåtshamn. Loppan. Med gästbrygga, grillplats, bastu och seglingspaviljong.

Underhåll och drift sköts med talkokrafter och föreningens medlemsavgifter.

Det är fritt att ta i land vid Loppan. Gäster som inte är medlemmar kan gärna göra en inbetalning till föreningens konto som bidrag för underhållet.

Vidare information om Loppan fås av Niklas Ojalammi + 358 50 525 1318.