Snipe flotta 663

Snipe flotta 663

Snipesegling har gamla traditioner i Nykarleby. På 70-talet var flottan som störst med uppemot 15 båtar vid tävlingarna. Sommaren 2007 återupptogs segling med Snipe i föreningen.

Snipe är en knappt 5 m lång segeljolle för två personer som passar de flesta. Vid tävlingar förekommer även besättningar med damer och ungdomar.

Vid Andra Sjön ordnas segling med Snipe varje vecka. En kappseglingsserie för Snipe jollar vid SSÄ seglas också. Därtill seglas också en årskappsegling.

Kontakta J-O Hedman (050-304 3064) eller Mats Nylund (0400-162 144) för mera information.

www.snipe.fi
www.snipe.se