SS Ägir seglare på Snipe FM

SS Ägir seglare på Snipe FM

Årets FM för Snipe arrangeardes redan i juni. Trots den tidiga tidpunkten var SSÄ starkt representerat.

Från Nykarleby kom Gustaf och Ville Sandström, Sebastian Back med gasterna Sam Back (fredag, söndag) och Marika Lillqvist (lördag) samt Mats och Irma Nylund. Därtill seglade också Kari och Ruusu-Maria Nyqvist under SSÄ flagg trots att deras hemhamn är i Björneborg.

Claus Carpelan vann återigen i mycket varierande förhållanden, allt från en start i 1 - 3 m/s och lördagens sista start i upp mot 12 m/s.

SSÄ seglarna hade mindre framskjutna placeringar, främt på grund av lördagens hårda vindar men Mats och Irma lyckades ta 10:e plats.

Resultaten i sin helhet finns på
http://www.helsinkiregatta.fi/

SS Ägir seglare på Snipe FM