Talko vid hamnstugan

Talko vid hamnstugan

Lilla stugan vid Andra Sjön har fått nytt tak. Tack till de som hjälpt till.