Bokning av Loppan

Bokningsläge för Loppan ses nu direkt från SSÄ hemsidan.

Se Loppan - Loppan bokning i menyn.

http://www.ssagir.fi/node/4