Medlemsförmåner

Som medlem har du följande förmåner

- Föra föreningens flagga på din båt
- Båtbesiktning till medlemspris
- Delta i föreningens seglingskurser
- Tidningen Nautic
- Använda föreningens mastkran och jollebrygga

Som medlem i SS Ägir är du samtidigt medlem i förbundet Segling och båtsport i Finland.

Förbundet Segling och båtsport i Finland har egna förmåner. Till exempel en gruppolycksfallsförsäkring för sina medlemmar som gäller vid aktiviteter med båt.

Dessutom stöder du underhållet av föreningens egen segelpaviljong på Loppan