SSÄ Snipe regelskrift

Segelsällskapet Ägir har en regelskrift som bestämmer hur årskappseglingen och Snipe kappseglingsserien avgörs.