Snipe historia

Snipe är som bekant en klass med långa anor. Nedan några artiklar ur Frisk Bris på 40 och 50-talet.

En liten kuriositet är att tidningarna tillhört Einar Hedström, han var kommodor för Segelsällskapet Ägir från 1913-1950. Einar bodde i samma hus som Gustaf Sandström nu bor, han är också flitig seglare i SSÄ.

Om Hedström skriver Lars Pensar:

http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/PERS/HEDSTROM.HTM

Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia
Snipe historia