SSÄ kalender

Program för 2018

Mars

Lördag 24 mars klockan 10. Vårtalko vid Loppan.

Maj

Torsdag 3 maj klockan 18. Vårmöte vid Brostugan.

Lördag 19 maj klockan 12. Talko vi Loppan.

Lördag 26 maj klockan 12. Talko vi Loppan.

Söndag 27 maj klockan 12. Båtbesiktning vid Andra Sjön.

Juni

Torsdag 7 juni klockan 18. Snipesegling.

Söndag 10 juni klockan 12. Talko vid Loppan.

Onsdag 13 juni klockan 18. Båtbesiktning vid Andra Sjön.

Torsdag 14 juni klockan 18. Båtbesiktning vid Monäs.

Måndag 18 juni klockan 18. Båtbesiktning i Kantlax.

Augusti

Lördag 11 augusti klockan 13. Lördag på Loppan.

Lördag 28 augusti klockan 10. Årskappsegling.

September

Lördag 8 september klockan 14. Flagghalning.

November

Söndag 25 november klockan 18. Årsmöte i Stjänrhallens mötesrum.