SSÄ kalender

Program för sommaren 2017

Maj

Tisdag 2 maj klockan 19. Vårmöte.
Lördag 13 maj. Loppan flagghissning, avfärd 10:00 från bryggan vid Andra sjön.
Tisdag 16 maj klockan 18. Loppan talko.
Lördag 28 maj. Båtbesiktning Andra sjön klockan 12:00.

Juni

Tisdag 13 juni. Båtbesiktning Andra sjön klockan 18:00.
Måndag 19 juni. Båtbesiktning Kantlax klockan 18:00.
Tisdag 20 juni. Båtbesiktning Monäs klockan 18:00.

Juli

Lördag 29 juli. Monäsrodden.

Augusti

Lördag 12 augusti. Lördag på Loppan klockan 12 - 16.

September

Lördag 9 september. Flagghalning och middag 18:00.

Oktober

Söndag 22 oktober. Årsmöte kl. 18:00.