SSÄ kalender

Program för 2018

Mars

Lördag 24 mars klockan 10. Vårtalko vid Loppan.

Maj

Torsdag 3 maj klockan 18. Vårmöte vid Brostugan.

Oktober

Söndag 21 oktober klockan 18. Vårmöte.