Vårmöte

Vårmöte hålls den 25/4 klockan 19.00 i Café Bildströms utrymme på Bangatan 1.
Välkommen.