Arbetet med nya remmare har startat

Arbetet med nya remmare har startat

Arbetet med att förnya farlederna genom Granskärs sundet (eller Hästskärets farled som den heter) och farleden från Torsö fjärden ned till Andra sjön och Loppan har börjat.

Totalt kommer 35 remmare att sättas ut, och de gamla att plockas bort.

Nykarleby stad står som officiell farledshållare medan SS Ägir står för underhållet med talkokraft.

Föreningen har lovat sätta ut nya remmare till Stubben och Jöusan också, även om det är oklart vem som blir farledshållare.

Remmarna sätts ut med arbetsbåten John II som andelslaget Solrutten äger, och SSÄ är medlem i.