SS Ägir vårmöte

SS Ägir vårmöte

SS Ägir vårmöte på tisdag 5 maj. Klockan 18.

Vid Tullmagasinet, Andra Sjön enligt tradition.

På agendan:

- Sommarens program (preliminärt program finns under SSÄ kalender)
- Planer för underhåll vid Loppan
- Farledsprojektet

Bilden vid Loppan är från www.nykarlebyvyer.nu, tagen av Inger Luoma 1968.