Lilla stugan vid Loppan

Lilla stugan vid Loppan

Lilla stugan vid Loppan har fått ny brädfodring.

Nu återstår bortre gaveln och att måla.

Talko fortsätter lördagen 7 juli klockan 14 - 18.

Lilla stugan vid Loppan