Vårmöte tisdagen 6 maj

Tullmagasinet (bild av Leif Sjöholm).

SS Ägir vårmöte tisdagen 6 maj klockan 18 vid Tullmagasinet Andra Sjön.

Preliminär kalender för sommaren 2014 finns under SSÄ kalender.