Prisutdelning vid årsmötet

Prisutdelning vid årsmötet

Bild 1, Prisbordet

Bild 2, Jan Ole och Axel Hedman
Bild 3, Irma Nylund får pris

Prisutdelning vid årsmötet
Prisutdelning vid årsmötet